Nghề nhân thêu: Phạm Thị Hòa – Sinh năm 1955

Địa chỉ: Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Đã có hơn 54 năm trong nghề thêu với 5 đơi lam nghê truyền thống, nghệ nhân Phạm Thị Hòa chia sẻ: “Trong nhưng năm hoat đông lam nghê cung găp rât nhiêu thăng trâm, nhưng vi không muôn nghê cua ông cha đê lai bi mai môt, nên tôi vân cố gắng khăc phuc giư nghê va sẵn sang day miên phi cho nhưng ai yêu nghê nay.” Hằng năm bà đêu mơ cac lơp day nghê miên phi cho phu nư ngheo, trẻ em khuyêt tât giup moi ngươi co công viêc lam ôn đinh bao đam cuôc sông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *