Nghề nhân sơn mài: Nguyễn Tấn Phát – Sinh năm 1983

Địa chỉ: Tổ 1 Ái Mỗ, Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội.

Là nghệ nhân trẻ tuổi nhất cua Thủ đô được vinh danh trong năm 2017, tác giả chia sẻ: “Không chi tâp trung lam cac măt hang co tinh chât nhanh, Phat vân co nhưng tác phẩm đôc đao va thât sư ân chưa mô hôi công sưc đậm chất mỹ thuật hội họa cua minh.” Với niềm nhiêt huyêt đam mê, anh đã tạo ra những dong sản phẩm độc đáo có giá trị kinh tế cao, rất khác biệt so với các sản phẩm sơn mài trên thị trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *