Nghệ nhân chạm khắc gỗ: Nguyễn Hữu Đạo – Sinh năm: 1990

Địa chỉ: Đông Khê, Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nhiều đời làm tranh dân gian Đông Hồ, tác giả Nguyễn Hữu Đạo trải lòng : “Đứng trước nguy cơ mai một của dòng tranh dân gian Đông Hồ, tôi luôn tâm niệm bản thân phải gìn giữ, phát huy và quảng bá giới thiệu các sản phẩm tranh truyền thống đến được nhiều người hơn nữa để dòng tranh mãi được trường tồn”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *