Nghệ nhân đồ chơi dân gian: Chu Văn Chiến – Sinh năm: 1965

Địa chỉ: Xuân La, Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội.

Trong quá trình gìn giữ nghề nặn tò he truyền thống từ 6 đời cha ông truyền lại, ông Chu Văn Chiến gặp phải không ít khó khăn. Tuy nhiên, ông vẫn quyết tâm “bám trụ” tiếp tục những kế hoạch để giữ gìn và phát triển nghề nặn tò he của quê hương. Bên cạnh đó, ông cũng không ngừng tìm tòi các nguyên liệu, mẫu mã mới để sáng tạo ra nhiều tác phẩm mang giá trị tinh thần và giá trị văn hóa Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *