Nghệ nhân chạm khắc gỗ: Đào Công Tùng – Sinh năm: 1980

Địa chỉ: Thiết Úng, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội.

Xuất thân từ làng nghề truyền thống chạm khắc gỗ, sự ảnh hưởng từ các nghệ nhân cao tuổi trong làng đã thấm vào tâm hồn của tác giả Đào Công Tùng niềm đam mê nghệ thuật chạm khắc dân gian. Lớn lên ông đã theo học nghành mỹ thuật và trở về quê hương tiếp bước gìn giữ phát huy nghề truyền thống với những tác phẩm được chạm khắc sống động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *