Nghệ nhân mây tre đan: Vũ Thị Thu – Sinh năm: 1964

Địa chỉ: Phú Vinh, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội.

Bà đã có hơn 50 năm hoạt động trong nghề mây tre đan, là người tiên phong đưa các mặt hàng đẹp, độc đáo, trong đó phải kể đến các sản phẩm may khâu được phát triển rộng toàn quốc và xuất khẩu ra nhiều thị trường trên thế giới, tạo thu nhập cho nhiều người lao động tại làng nghề Phú Vinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *