Nghệ nhân nghệ thuật bonsai: Vũ Tiến Thành – Sinh năm: 1991

Địa chỉ: Số 9/142, Lưu Úc, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng.

Dù tuổi nghề còn khá trẻ, anh Vũ Tiến Thành đã sáng tạo và đi đầu với hơn 1000 sản phẩm nghệ thuật bonsai. Anh chia sẻ: “Môn nghệ thuật này vẫn còn khá mới tại Việt nam, mới khoảng 200 tác giả trên cả nước. Tôi vẫn đang tiếp tục truyền bá và đào tạo những người có cảm hứng với bonsai hanmade với hy vọng phát triển nghề rộng rãi hơn nữa trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *