Nghệ Nhân dệt thổ cẩm: Sầm Thị Bích – Sinh năm 1966

Địa chỉ: Hoa Tiến, Châu Tiến, Quỳ Châu, Nghệ An.

Trước đây, sản phẩm thổ cẩm được làm ra chủ yếu để phục vụ nhu cầu trong gia đình, đã là cô gái Thái thì ai cũng phải biết dệt thổ cẩm và thêu thùa, chúng trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của họ. Tác giả mong muốn truyền thụ hết tinh hoa cho thế hệ tương lai, để nghề dệt truyền thống được vững vàng tồn tại và ngày càng phát triển trên con đường phía trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *