Nghệ nhân đan cói: Nguyễn Ngọc Thạch – Sinh năm: 1956

Địa chỉ: Xóm 12 Kim Chính, Kim Sơn, Ninh Bình.

Được mệnh danh là nghệ nhân cói đầu tiên của Kim Sơn, tác giả Nguyễn Ngọc Thạch trên con đường trở thành nghệ nhân đã gặp không ít thăng trầm. “Làm nghề này, không chỉ có “hoa tay” là đủ, mà còn cần sự tỉ mỉ và say mê”, ông không chỉ nung nấu phát triển các sản phẩm từ nguyên liệu cói mà còn trăn trở nghiên cứu những chất liệu khác thân thiện với môi trường, thay thế cho túi ni-lông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *