Nghệ nhân chạm khắc gỗ: Nguyễn Trần Hiệp – Sinh năm: 1974

Địa chỉ: Trịnh Xá, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Những tác phẩm được mài đục từ đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Trần Hiệp không chỉ nhận được sự đánh giá cao về giá trị nghệ thuật, giá trị tư tưởng mà chứa đựng trong đó cả những giá trị văn hóa, giá trị tâm linh Đông phương. Ông cũng trực tiếp mở lớp dạy nghề cho nhiều bạn trẻ tại địa phương và khu vực lân cận, giúp đỡ các bạn trẻ có ý chí vươn lên làm nghề, tiếp tục việc tồn phát huy những giá trị tinh hoa nghề truyền thống của dân tộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *