Nghệ nhân làm đồ chơi dân gian: Phùng Đình Giáp – Sinh năm 1954

Địa chỉ: Thôn Đông Khê, Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Trăn trở nỗi lo mai một nghề đồ chơi cổ truyền, tác giả Phùng Đình Giáp đã tiếp tục giữ gìn và phát triển nghề thống của gia đình thông qua các hoạt động đào tạo và dạy học cho nhiều tầng lớp trẻ. Ông mong muốn những sản phẩm mang nhiều giá trị văn hóa của làng quê Việt Nam sẽ được quảng bá rộng rãi đến bạn bè quốc tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *