Ngày 22 tháng 9 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định số 3784/QĐ-BNN-KTHT ban hành Quy chế Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020. Nộ dung của Quy chế như sau:

QUY CHẾ

Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho các tổ chức và cá nhân tham gia Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020.

Điều 2. Nguyên tắc

Hội thi được tổ chức đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan. Sản phẩm được lựa chọn phải thực sự là sản phẩm thủ công mỹ nghệ có tính sáng tạo, tiêu biểu, tinh hoa, thẩm mỹ, mang giá trị truyền thống, thân thiện với môi trường và có tính thương mại trong số các sản phẩm cùng loại dự thi, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Hội thi đề ra.

Chương II

TỔ CHỨC HỘI THI

Điều 3. Đối tượng và sản phẩm dự thi

 1. Đối tượng dự thi

Nghệ nhân, thợ giỏi và nhóm nghệ nhân, thợ giỏi của các làng nghề, các nhà thiết kế các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên phạm vi cả nước (trừ thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và Tổ Tư vấn Hội thi).

 1. Sản phẩm dự thi

Là sản phẩm thủ công mỹ nghệ của nghệ nhân, thợ giỏi và nhóm nghệ nhân, thợ giỏi, các nhà thiết kế các sản phẩm thủ công mỹ nghệ thuộc tất cả các nhóm nghề thủ công như mây tre lá; gốm sứ; thêu ren, dệt; điêu khắc gỗ; sơn mài, khảm trai; kim khí, mỹ nghệ sừng, chạm khắc đá…

 1. Yêu cầu sản phẩm dự thi

– Sản phẩm mới, do chính tác giả hoặc nhóm tác giả sáng tác, không phải là sản phẩm sao chép.

– Sản phẩm chưa đạt giải tại các hội thi khác ở trong và ngoài nước.

– Mỗi tác giả, nhóm tác giả, các nhà thiết kế các sản phẩm thủ công có thể gửi 1 hoặc một số sản phẩm, bộ sản phẩm dự thi.

– Các tác giả, nhóm tác giả tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm dự thi. Ban Tổ chức Hội thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp xảy ra có liên quan đến bản quyền của sản phẩm dự thi. Những sản phẩm vi phạm bản quyền sẽ không được xem xét trao giải hoặc bị thu hồi giải thưởng (trường hợp giải thưởng đã được công bố).

– Đối với trường hợp sản phẩm dự thi là của nhóm tác giả hồ sơ dự thi phải kèm theo văn bản thỏa thuận của tập thể các tác giả ủy quyền cho một tác giả là người đại diện tham gia dự thi; người đại diện sẽ thay mặt tập thể liên hệ với Ban Tổ chức Hội thi cũng như chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến sản phẩm dự thi.

Điều 4. Tiếp nhận và trả sản phẩm dự thi

 1. Hồ sơ dự thi: Các tác giả, nhóm tác giả tham dự Hội thi gửi 01 bộ hồ sơ đầy đủ về Ban Tổ chức, bao gồm:

– Đơn đăng ký dự thi (mẫu kèm theo);

– Bản mô tả sản phẩm (mẫu kèm theo và gửi file mềm về Ban Tổ chức);

– Sản phẩm dự thi + 01 ảnh màu chụp sản phẩm kích cỡ 10x15cm;

– Văn bản thỏa thuận của tập thể các tác giả ủy quyền cho một hoặc nhóm tác giả đứng ra đại diện dự thi (nếu sản phẩm dự thi thuộc nhiều tác giả).

 1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ, sản phẩm dự thi

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm: Từ ngày 25/10/2020 đến ngày 30/10/2020 theo dấu bưu điện hoặc nộp hồ sơ, sản phẩm dự thi trực tiếp.

– Địa điểm nhận hồ sơ, sản phẩm: Phòng Truyền Thông và Sự kiện, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp; địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội (liên hệ thường trực: ông Đào Minh Lập: 0943.929968; email: daominhlap@gmail.com;  ông Vũ Bá Linh: 097 9768111; email: vubalinh85@gmail.com).

 1. Thời gian trả lại sản phẩm: Nhận trực tiếp sau khi kết thúc Hội thi tại địa điểm bàn giao sản phẩm dự thi hoặc nhờ Ban Tổ chức gửi về địa chỉ của tác giả đăng ký.
 2. Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận và trả lại sản phẩm dự thi theo quy định của Ban Tổ chức.

Điều 5. Nhiệm vụ Ban Tổ chức Hội thi, Hội đồng Giám khảo, Tổ Tư vấn và Tổ giúp việc Ban Tổ chức Hội thi

 1. Ban Tổ chức

– Thành lập Hội đồng Giám khảo, Tổ Tư vấn Hội thi; ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai Hội thi;

– Chỉ đạo việc tổ chức Hội thi theo đúng Kế hoạch và Quy chế;

– Tổng hợp kết quả, báo cáo và trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định tặng Bằng khen và trao giải sản phẩm dự thi;

– Tổ chức Lễ công bố và trao giải Hội thi.

 1. Hội đồng Giám khảo

– Chấm điểm sản phẩm dự thi theo tiêu chí quy định, đảm bảo tính khách quan và chính xác;

– Bình xét và phân định ra các thứ hạng giải thưởng; lập biên bản các cuộc họp của Hội đồng Giám khảo, tổng hợp kết quả chấm điểm sản phẩm dự thi trình Ban Tổ chức xem xét, quyết định trao giải.

–  Báo cáo tổng kết, nhận định, đánh giá chất lượng chuyên môn và chịu trách nhiệm về kết quả chấm điểm của Hội thi; đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng Hội thi trong các năm tiếp theo.

 1. Tổ Tư vấn

– Tư vấn, hỗ trợ các đối tượng dự thi nắm rõ các tiêu chí đánh giá sản phẩm dự thi; thông tin liên quan đến xu hướng thị trường của sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Hỗ trợ Hội đồng Giám khảo, sắp xếp, sàng lọc các sản phẩm dự thi, gắn mã số cho từng sản phẩm, đảm bảo tính khách quan, bảo mật về tên tác giả, nhóm tác giả trong quá trình chấm thi trước khi chuyển cho Hội đồng Giám khảo chấm điểm. Phát hiện các vi phạm Quy chế Hội thi để báo cáo Ban Tổ chức xem xét, giải quyết.

– Tuyệt đối giữ bí mật về sản phẩm dự thi, thông tin tác giả dự thi và kết quả chấm điểm trong quá trình diễn ra Hội thi.

 1. Tổ Giúp việc

– Sau khi nhận hồ sơ, Tổ Giúp việc Hội thi có trách nhiệm kiểm tra, rà soát hồ sơ. Các sản phẩm không đủ hồ sơ theo quy định sẽ bị loại và không đưa vào danh sách chấm điểm.

– Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các tài liệu, công cụ hỗ trợ liên quan tới Hội thi, trưng bày sản phẩm để phục vụ Hội đồng Giám khảo làm nhiệm vụ.

– Tuyệt đối giữ bí mật về sản phẩm dự thi, thông tin tác giả dự thi và kết quả chấm điểm trong quá trình diễn ra Hội thi.

Điều 6. Nguyên tắc xét chọn, chấm điểm Hội thi

 1. Nguyên tắc chung

– Các sản phẩm dự thi được xét chọn bằng hình thức chấm điểm theo thang điểm 100. Số điểm đạt được của một sản phẩm là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng Giám khảo có phiếu hợp lệ.

– Căn cứ kết quả chấm điểm, các sản phẩm được lựa chọn lấy theo số điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng giải thưởng theo quy định, nhưng phải đạt tối thiểu trên 50 điểm.

– Phiếu chấm điểm do Ban Tổ chức phát hành được sử dụng chung cho toàn bộ sản phẩm tham gia Hội thi. Mỗi phiếu được đóng dấu của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn vào phía trên bên trái của Phiếu chấm điểm.

– Những sản phẩm đã được gắn mã số theo quy định của Ban Tổ chức, kèm theo bản mô tả sản phẩm không ghi tên tác giả, nhóm tác giả mới được đưa vào chấm điểm.

– Trong quá trình chấm điểm, các thành viên Hội đồng Giám khảo làm việc độc lập, chấm điểm bằng phiếu kín và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, không có sự bàn bạc trao đổi với các thành viên khác. Thành viên Hội đồng Giám khảo không được tiết lộ thông tin về kết quả chấm điểm của mình hoặc của thành viên khác dưới bất kỳ hình thức nào.

– Thành viên Hội đồng Giám khảo có quyền không chấm điểm cho tiêu chí nào, sản phẩm nào thì tiêu chí, sản phẩm đấy sẽ được tính số điểm bằng 0 của thành viên Hội đồng đó.

– Thành viên Hội đồng Giám khảo chấm đầy đủ các mục của phiếu chấm điểm và ký tên. Các thành viên Hội đồng Giám khảo không cho điểm vượt quá điểm tối đa quy định ở từng mục, nếu vượt quá điểm tối đa hoặc không ký tên vào phiếu chấm điểm thì phiếu chấm điểm đó không hợp lệ.

– Chênh lệch tổng điểm chấm cho 01 sản phẩm giữa các thành viên Hội đồng phải ≤ 20 điểm; trong trường hợp có hai (02) thành viên Hội đồng trở lên có tổng điểm chấm cho 01 sản phẩm lệch nhau > 20 điểm thì thành viên Hội đồng nên trao đổi, bàn bạc, thống nhất với nhau và điều chỉnh ở từng tiêu chí cụ thể để đảm bảo tổng điểm chấm của các thành viên Hội đồng cho sản phẩm đó chênh lệch không >20 điểm.

 1. Nguyên tắc cụ thể

Tổng điểm chấm cho 01 sản phẩm là 100 điểm được chia theo các nội dung cụ thể như sau:

– Sản phẩm ý tưởng mới, không sao chép: Là sản phẩm được tác giả thiết kế và sản xuất trong năm 2020, không sao chép, có thể sử dụng cho nhiều mục đích (15 điểm).

– Sản phẩm có tính thẩm mỹ cao: Sản phẩm có thiết kế kiểu dáng đẹp, độc đáo, có giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ tốt, có hoa văn, họa tiết và màu sắc độc đáo, thuận tiện cho người sử dụng (25 điểm).

– Sản phẩm mang tính giá trị truyền thống: Sản phẩm mang đậm nét truyền thống, truyền tải và thể hiện được nét văn hóa Việt Nam, phù hợp với cuộc sống hiện nay (15 điểm).

– Sản phẩm thân thiện với môi trường: Công nghệ sản xuất giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nguyên vật liệu sản xuất ít hoặc không ảnh hưởng đến môi trường; ưu tiên sản phẩm sử dụng nguyên liệu tái chế và đảm bảo an toàn cho người sử dụng (20 điểm).

– Có tính thương mại: Sản phẩm có giá trị sử dụng, có khả năng sản xuất hàng loạt đối với sản phẩm hàng hóa số lượng nhiều, có khả năng phát triển tác phẩm đối với sản phẩm đơn chiếc; sử dụng nguyên liệu trong nước, ưu tiên các sản phẩm có khả năng xuất khẩu tốt (25 điểm).

 1. Thời gian và địa điểm chấm thi

Thời gian chấm thi từ ngày 01/11 – 05/11/2020, tại Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chương III

CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG

Điều 7. Giải thưởng

 1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng.

– 01 giải nhất, trị giá 15.000.000 đồng;

– 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng;

– 03 giải ba, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng;

– 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3.000.000 triệu đồng.

– 03 giải thưởng dành cho những sản phẩm tiêu biểu của đồng bào dân tộc, thanh niên khởi nghiệp và nhà thiết kế trẻ, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

Tùy theo tình hình thực tế, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi xem xét điều chỉnh, bổ sung cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

 1. Quyền lợi kèm theo giải thưởng:

– Tất cả các sản phẩm đạt giải được tặng kèm theo Kỷ niệm chương, Bằng chứng nhận sản phẩm đạt giải của Ban Tổ chức Hội thi.

– Riêng đối với sản phẩm đạt giải nhất và giải nhì được đề cử tham gia cuộc thi hàng thủ công thế giới.

 1. Xét trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Giải nhất, giải nhì, giải ba: Được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tiền thưởng kèm theo từ Quỹ thi đua khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

– Ban Tổ chức sẽ xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tham gia tổ chức Hội thi, tiền thưởng kèm theo từ nguồn Xúc tiến thương mại năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Điều 8. Công bố kết quả Hội thi và trao giải.

– Sau khi có kết quả chấm thi, xét chọn, Cơ quan thường trực Hội thi công bố công khai danh sách các sản phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đạt giải lên Website: http://www.dcrd.gov.vn; http://www.vietnamcraftawards.com.

– Tổ chức Lễ trao giải: Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Canh Nông và Lễ Bế mạc Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2020.

Điều 9. Nghĩa vụ và quyền lợi của các tác giả, nhóm tác giả tham dự Hội thi

 1. Nghĩa vụ

– Đăng ký, nộp hồ sơ, sản phẩm theo đúng Quy chế Hội thi.

– Đảm bảo tính trung thực trong hồ sơ đăng ký dự thi.

– Tự chi trả chi phí đóng gói, vận chuyển gửi và nhận lại sản phẩm dự thi.

 1. Quyền lợi
 2. a) Các tác giả, nhóm tác giả tham dự Hội thi:

– Được các chuyên gia tư vấn góp ý, định hướng về mẫu mã sản phẩm trong quá trình dự thi.

– Được tuyên truyền, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 1. b) Tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm dự Hội thi và đạt giải:

– Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải được tặng thưởng theo quy định, được mời tham dự Lễ trao giải Hội thi.

– Các sản phẩm đạt giải được trưng bày tại Lễ trao giải, được quảng bá trên các ấn phẩm và kênh truyền thông chính thức của Hội thi, được xem xét để quảng bá tại các sự kiện xúc tiến thương mại của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở thị trường trong nước và quốc tế.

– Giải thưởng của Hội thi sẽ là một trong những điều kiện để đề xuất công nhận nghệ nhân nghề (nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân).

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện

 1. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Hội thi.
 2. Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Tư vấn Hội thi và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các quy định trong Quy chế này.
 3. Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Quy chế này, tùy theo mức độ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, xử lý theo quy định hiện hành./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *