Tại Hà Nội, sáng 14/9/2020, Cục Kinh tế và PTNT đã tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT chủ trì cuộc họp. Sau khi lắng nghe những ý kiến đóng góp của lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Chế biến và PTTTNS; Văn phòng Bộ; Cục Kinh tế hợp tác và PTNT; Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, cuộc họp đã thống nhất cao trong việc triển khai khẩn trương đồng bộ các nội dung theo kế hoạch đã được Bộ phê duyệt.

Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020 là một trong những hoạt động tiêu biểu hướng tới Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (14/11/1945 – 14/11/2020), nhằm tôn vinh, khơi dậy và khuyến khích các nghệ nhân, thợ giỏi phát huy ý tưởng; sáng tạo ra những sảm phẩm thủ công mỹ nghệ có tính mới, kỹ thuật, mỹ thuật, ứng dụng cao và đáp ứng được các tiêu chí về phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Đồng thời góp phần vào việc bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Sản phẩm dự thi

Là sản phẩm thủ công, mỹ nghệ của nghệ nhân, thợ giỏ và nhóm nghệ nhân, thợ giỏi, các nhà thiết kế các sản phẩm thủ công mỹ nghệ thuộc tất cả các nhóm nghề thủ công như mây tre; gốm sứ; thuê ren; dệt; điêu khắc gỗ; sơn mài, khảm trai; kim khí, mỹ nghệ sừng, trạm khắc đá…

Yêu cầu sản phẩm dự thi

Phải là sản phẩm mới, do chính tác giả và nhóm tác giả sáng tác, không phải là sản phẩm sao chép; Sản phẩm chưa đạt giải tại các hội thi khác ở trong nước và nước ngoài; Mỗi nghệ nhân, thợ giỏi, nhóm nghệ nhân, thợ giỏi, các nhà thiết kế các sản phẩm hàng thủ công có thể gửi một hoặc một số sản phẩm, bộ sản phẩm dự thi.

Các tác giả, nhóm tác giả tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm dự thi.  Đối với trường hợp sản phẩm dự thi là của nhóm tác giả hồ sơ dự thi phải kèm theo văn bản thỏa thuận của tập thể các tác giả ủy quyền cho một tác giả là người đại diện tham gia dự thi.

Cơ cấu giải thưởng

Ban tổ chức sẽ chấm và trao: 01 giải Nhất, 02 giải nhì, 03 giải Ba, 10 giải khuyến khích và 03 giải cho sản phẩm tiêu biểu thuộc đối tượng đồng bào Dân tộc thiểu số cho các sản phẩm tham dự hội thi.

Những sản phẩm đạt giải sẽ được Ban tổ chức trao giải và tổ chức trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ làng nghề Việt Nam năm 2020, được tổ chức từ ngày 05 đến 09/11/2020 tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *