Để đăng ký tham gia cuộc thi, các nghệ nhân, nhà thiết kế… cần điền tải mẫu đăng ký bên dưới

Điền thông tin đầy đủ và nộp về cùng với hồ sơ dự thi.

Tải đơn dự thi